การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์สำคัญสี่ประการ

การสำรวจของมีผู้บริโภค 12,400 คนอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปีในช่วงระยะเวลาหกเดือนโดย 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบในกรุงเทพฯและอีก 13 เมืองใหญ่ ๆ ได้แก่ เชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์, อุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีนครราชสีมาราชบุรีเพชรบุรีระยองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยปีพ. ศ. 2561

ได้วิเคราะห์ว่าแบรนด์ต่างๆกลายเป็นที่นิยมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์สำคัญสี่ประการ ได้แก่ ความตระหนักการตั้งค่าการใช้งานและภาพ งานนำเสนอที่อาคารมหาเถิดธิโภชน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์มิลก้าอุนนานันทน์ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาการสร้างแบรนด์และการตลาดโรงเรียนธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กล่าวว่าโครงการ